Az ICPDR 15 szerződő fél (Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna valamint az Európai Unió) által létrehozott szervezet, amelynek célja a Duna Védelmi Egyezmény végrehajtása.

Az ICPDR az alapvető vízgazdálkodási kérdések egyeztetésének és együttműködésnek a fóruma, és megtesz minden helyénvaló jogi, közigazgatási és műszaki intézkedést annak érdekében, hogy fenntartsa, sőt javítsa a Duna és mellékfolyói medencéinek állapotát.
A Tisza csoport Az ICPDR első miniszteri találkozóján, 2004-ben a tiszai országok képviselői szándéknyilatkozatot írtak alá amelyben megállapodtak a Tisza völgyére vonatkozó vízgyűjtő gazdálkodási terv elkészítésében. A Tisza Csoport létrehozására azért került sor, hogy előkészítse és összehangolja a Tisza integrált vízgyűjtő gazdálkodási tervével kapcsolatos összes tevékenységet. A Tisza csoport ezen kívül a Tisza vízgyűjtőjében található nemzetközi, országos valamint regionális szervezetek és programok közötti tapasztalatcserét valamint az ezek összehangolását erősítő szerveződésként is szolgál. Az országok 2011-ben felfrissítették a szándéknyilatkozatot, hogy kifejezzék a Tisza integrált vízgyűjtő gazdálkodási terve iránti elkötelezettségüket és ígéretet tegyenek a céljaik elérése érdekében tett erőfeszítéseik folytatására.
A Tisza Csoport 22. találkozójára 2015. májusában Kolozsváron került sor, a 23. találkozó helyszíne Szolnok lesz 2016. áprilisában.
Bővebb információ: www.icpdr.org/main/activities-projects/tisza-group