A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) keretein belül működő Tisza Iroda ünnepélyes átadására 2014. november 4-én került sor Ivan Zavadsky, a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICPDR) főtitkára, Joó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Duna Régió Stratégia végrehajtásáért felelős miniszteri biztosa, Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat elnöke, Szabó István alpolgármester és Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója jelenlétében Szolnokon. A Tisza Iroda megnyitásának előzményeként, Magyarország 2011-es soros EU-elnökségének félévében Szolnokon, a Városházán Tisza-konferencia került megrendezésre, majd elfogadásra került a Tisza Nyilatkozat, mely rögzítette a Tiszával kapcsolatos stratégiai célokat, valamint az azok eléréséhez szükséges eszközöket.


A Tisza Iroda megnyitásának előzményeként, Magyarország 2011-es soros EU-elnökségének félévében Szolnokon, a Városházán Tisza-konferencia került megrendezésre, majd elfogadásra került a Tisza Nyilatkozat, mely rögzítette a Tiszával kapcsolatos stratégiai célokat, valamint az azok eléréséhez szükséges eszközöket.

 

Tisza Nyilatkozat

 

A Kárpát-medencében a Tisza-völgy vízföldrajzi szempontból különleges helyet foglal el. A Tisza a Duna vízrendszerének legjelentősebb mellékfolyója és egyúttal legnagyobb rész-vízgyűjtője. Szerbia területén a Dunába ömlő Tisza vizének 90%-a átfolyik hazánkon, melynek döntőrésze Szlovákia, Ukrajna, és Románia területéről származik. Magyarország vízgazdálkodási és vízminőségi problémáinak túlnyomó része a Tiszához köthető.
A Tisza vízgyűjtője egységes vízrendszert alkot, vízgyűjtő területe több ország területén helyezkedik el, így elengedhetetlen, hogy a vízgazdálkodási problémákra közös és hatékony válaszokat dolgozzunk ki. Ezért a problémák megoldása is csak egységes rendszerben lehetséges. A széttagoltság miatt keletkezett érdekkülönbségek kezelését összhangban az EU előírásaival és megfelelve a szubszidiaritás elvének, az érintett országok és szereplők felelősségteljes együttműködésével a vízgyűjtőn belül kell megoldani.
Kiemelt jelentősége miatt a Tisza vízgyűjtő-mint részvízgyűjtő-integrált vízgazdálkodásával a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottságon (ICPDR) belül önálló Tisza csoport foglalkozik, és a Duna-medence Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervében is önálló egységként jelenik meg. Az Integrált Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv a Víz Keretirányelv szempontrendszerén túlmutatva – az öt érintett ország számára fontos – vízkárelhárítási szempontokkal és a vízminőség és vízmennyiség integrált kezelésével kiegészítve készült el. A terv megvalósításának koordinálása, felügyelete, a párhuzamosságok kiszűrése és a szinergiák erősítése fontos feladat.
Mindezen feladatok eredményes ellátása szükségessé teszi, hogy a jelenlegi együttműködés továbbfejlesztéseként egy önálló, vízgyűjtő szemléletű nemzetközi bizottság jöjjön létre a Tisza-völgyben is.
A Tisza-völgy fenntartható fejlődését elősegítve a Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács egy ernyőszervezet létrehozását kezdeményezte, amely fórumot biztosít a Tisza-völgyért tenni akarók számára. E céllal a mai napon, Szolnok központtal megalakult a Tisza-völgyi Műhely. A Tisza-völgyi Műhely egy nyitott koordinációs fórum, melynek tagjai saját szakterületük képviseletével adják meg a rendszer kereteit.
A Tisza-völgyi Műhely alapítóinak közös célja továbbá, hogy támogatásukkal elősegítsék a Tisza Egyezmény megalkotását a vízgyűjtőországai között, benne a Tisza Vízgyűjtő Bizottság létrejöttét. A Bizottság megalakulásával több szintű és széles spektrumú kapcsolatrendszer és adathálózat alakulhatna ki a Tisza vízgyűjtőjén. A konzultációs és koordinációs szervezet országai együttműködnének a Tisza folyógazdálkodási, hidrológiai egyensúlyának biztosítása és természeti értékeinek védelme érdekében. A Bizottság a Víz Keretirányelv és az Árvízi Irányelv rendelkezései és célkitűzései figyelembe vételével nemzetközi szintű ajánlásokat, stratégiákat dolgozna ki a Tisza folyó és mellékfolyóira vonatkozóan. Körvonalazná az ehhez szükséges feltáró kutatási igényeket, és a feladatokat végrehajtó közép-és felsőfokú szakemberek, határokon átnyúló Tisza-völgy tudatosságának kialakításához szükséges ismeretanyagát.
További célkitűzés a Duna Stratégiában megfogalmazott célok megvalósulásának támogatása a Tisza vízgyűjtőjén, a víz mennyiségi és minőségi kérdéseinek integrált kezelése, javaslatok kidolgozása a klímaváltozás hatásainak mérséklésére.
A Tisza-völgyi Műhely alapítói vállalják a Tisza Vízgyűjtő Bizottság létrejötte utáni szakmai és támogató háttér biztosítását.

Szolnok, 2011. március 30.

A Tisza Iroda feladata a Tisza folyóval kapcsolatos nemzeti koordinációs feladatok ellátása együttműködésben az ICPDR-ral, Külgazdasági és Külügyminisztérium Duna Régió Stratégia megvalósításáért felelős Titkárságával, a Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi  Főosztályával, az Országos Vízügyi Főigazgatósággal, a KÖTIVIZIG különböző szervezeti egységeivel, valamint az egyéb érintett hazai és külföldi partnerekkel.
Az Iroda pályázati részvételt kezdeményez és pályázatok megvalósításában vesz részt, koordinálja a KÖTIVIZIG nemzetközi feladatait, ellátja a be-, és kiutazó szakmai delegációk programjainak szervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokat, valamint fordítási és tolmácsolási feladatokat lát el. A Vízvédelmi és Vízgazdálkodási Osztály keretein belül két munkatárssal működik, Rátfai György és Váci Melinda nemzetközi koordinátorok látják el az iroda működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Fotók: JNSZ Megyei Önkormányzat/Kabát Róbert